Local rules - dress code

GOLF- & COUNTRYCLUB OUDENAARDE 

Informeer uzelf voor aanvang van uw golfronde over de lokale regels op Golf- & Countryclub Oudenaarde.
Download hier de lokale regels: 

- 'Lokale regels en bijkomende informatie 2017 - KASTEEL baan' Nederlandstalige versie

'Local Rules and Information 2017 - KASTEEL Course' Engelse versie.


- 'Lokale regels en bijkomende informatie 2017 - ANKER baan' Nederlandstalige versie

- 'Local Rules and Information 2017 - ANKER Course'. Engelse versie


Op Golfclub Oudenaarde hanteren wij een strikte DRESSCODE, die je hier kan consulteren. Gelieve deze te eerbiedigen bij uw gewaardeerd bezoek.